Tarihçe

Ekşioğlu Vakfı Resmi Gazete’nin 15 Haziran 1991 tarih ve 20902 sayılı nushasında yayınlanarak resmen kurulmuştur. Kurucular Kurulu 69 kurucu üyeden oluşmuştur. Mevcut üye sayımız her geçen gün artmaktadır.

15 Haziran 1991 tarihinde 69.000.000 TL o günün parası mal varlığı ile kurulmuş olan vakfımız büyüyerek yaygınlaşarak hizmetlerini sürdürmektedir.