Yönetim Kurulumuz Başkan Süleyman Ekşi Başkanlığında 8 Mart'da Toplandı.

Yönetim Kurulumuz Başkan Süleyman Ekşi Başkanlığında 8 Mart'da Toplandı.

Yönetim Kurulumuz 8 Mart 2019 tarihinde saat 10:00 da Süleyman Ekşi Başkanlığındatoplandı. Toplantıda Çoğunluğun var olduğu görüldü, toplantıda açılış konuşması yaparak gündemin 1. Maddesine geçildi.

1-Vakfımızda bu tarihten sonra yapılacak tüm organizasyonlarda hem kurumsallaşmayı sağlamak, hem de çıkan kargaşayı engellemek adına herkesin oturacağı yerin önceden belirlenmesi içinprotokol masalarının ayrılmasına.

(1- Protokol Masası, 2- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Eşleri 3- Meclis Üyeleri ve eşleri4- İletişim sorumlularımıza masa hazırlanmasına)

2- Protokol masasının oturma planı: Meclis Divanı,Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Eski Meclis ve Yönetim KuruluBaşkanlarıve protokole katılan misafirlerimizintek tek isimlerinin yazılarak oturma planının hazırlanmasına

3-Organizasyonlarda konuşmacı olacak kişilerin önceden belirlenmesine,konuşma metinlerinin incelenmesine, seçimlerde Belediye Bşkyada meclis üyeliklerine aday olan ve kahvaltımıza katılan akrabalarımızla sahnede toplu olarak resim çekilerek kendilerini kısa olarak tanıtmalarına izin verilmesine,

4- Gündem bitiminde, program sonunda siyasi konuşmalar dışında ailemizin birlik beraberliği veya vakfımızla ilgili konuşmak isteyenlerin isimlerinin belirlenerek söz hakkı verilmesine,

5- Organizasyonlara katılan herkesin muhakkak 1 resminin sosyal medyada yayınlanmasına

6-2019 yılındaGençlik Kolu ve Kadınlar Günü kahvaltı programı,Nisan Ayında Kar Festivali Ramazan ayındaRize’de İkizdere’de ve İstanbul’da İftar yemeklerininverilmesine. Rize’de verilecek iftar yemeklerinin Yönetim , Meclis yada Üyelerimizden gönüllü olanlarınödemesine . Ramazan ayında 1000 adet Kumanya yaptırılmasına ve İletişim Sorumlularımıza gönderilipdağıtılmasına. Ağustos ayında Yayla Şenliklerinin yapılmasına . Yapılacak olan bu organizasyonların harcamaların Yönetim Kurulu Üyeleri Meclis Üyelerive aileden gelen bağışlarla karşılanmasına

7- Çekmeköy Taşdelende’ki Tesislerimizde yapımı planlanan binalarınyapılması için daha önce taahhüt te bulunankişilerle görüşülmesine, eğer yapamayacaklarise ailemizden maddi olanakları iyi olan akrabalarımıza gidilmesine ,

8-Tesisi Binaların yapımı için talip çıkmazsa , sosyal medyadan ve mesaj sisteminden,mekanın ortalama tutarı,teslim edileceğizamanyazılarak on gün süre ile duyurulmasına , gelen taleplerin değerlendirilmesine .

9- Binaları yapmak isteyenlerle, istenilen şartlar ve özellikleri bitiş tarihini deyazarak sözleşme yapılmasına,

10-Mustafa ve Miktat Ekşi’nin yaptırdığı camimizin altındaki Berrin Ekşi Kuran Kursunun diyanete teslim edilmemesi için avukatlarla görüşülüp vakfımıza tahsis edilmesine ve isminin Berrin Ekşi Çok Amaçlı Salon olarak değiştirilmesine,

11- Tesislerimizdeki Spor tesislerin yap işlet şeklinde verilmesi için avukatlarla görüşülmesine işletmeyi alacak kişilerin ihale yoluyla belirlenipyapımına başlatılmasına

6-Vakıfımızın yıllık giderlerinin, ödenmesi için Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerinden toplanan bağışlar haricinde akrabamızdan olanakları iyi olan kişilere gidilerek bağışlar alınmasına

Yönetim Kurulumuz Başkan Süleyman Ekşi Başkanlığında 8 Mart'da Toplandı.
09.03.2019